wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

ANALOG VOLTMETRELER

       Voltmetreler elektrik devrelerindeki potansiyel farkl� (gerilimi) �l�meye yarayan elektriksel ekipmanlard�r.

ANALOG VOLTMETRELER SE��M TABLOSU

�R�N KODU

  KASA EBATLARI �L�ME ARALI�I SINIFI
CMV96-250 96X96 0...250 Vac 1,5
CMV96-500 96X96 0...500 Vac 1,5
CMV72-250 72X72 0...250 Vac 1,5
CMV72-500 72X72 0...500 Vac 1,5

ANALOG AMPERMETRELER

    Elektrik devrelerinde ge�en ak�m miktar�n� (Ak�m �iddetini) �l�meye yarayan �l�� aletleridir.Y�k devresine mutlaka seri olarak ba�lanmal�d�r. Aksi halde i� direnci �ok k���k oldu�u i�in k�sa devre olay�na sebep olunur ve �l�� aleti zarar g�rebilir.

ANALOG AMPERMETRELER SE��M TABLOSU

�R�N KODU

  KASA EBATLARI �L�ME ARALI�I (PRIMER/SEKONDER) AMPER SINIFI
CMA96-100 96X96 100/5 A 1,5
CMA96-150 96X96 150/5 A 1,5
CMA96-200 96X96 200/5 A 1,5
CMA96-250 96X96 250/5 A 1,5
CMA96-300 96X96 300/5 A 1,5
CMA96-400 96X96 400/5 A 1,5
CMA96-600 96X96 600/5 A 1,5
CMA96-1000 96X96 1000/5 A 1,5
CMA96-1200 96X96 1200/5 A 1,5
CMA96-1600 96X96 1600/5 A 1,5
CMA96-2000 96X96 2000/5 A 1,5
CMA72-100 72X72 100/5 A 1,5
CMA72-150 72X72 150/5 A 1,5
CMA72-200 72X72 200/5 A 1,5
CMA72-250 72X72 250/5 A 1,5
CMA72-300 72X72 300/5 A 1,5
CMA72-400 72X72 400/5 A 1,5
CMA72-600 72X72 600/5 A 1,5
CMA72-1000 72X72 1000/5 A 1,5
CMA72-1200 72X72 1200/5 A 1,5
CMA72-1600 72X72 1600/5 A 1,5
CMA72-2000 72X72 2000/5 A 1,5